• PHP Căn Bản

  PHP Căn Bản


  Tổng hợp những bài viết hay về căn bản trong lập trình web. Nhằm đem lại cho các bạn những kiến thức tổng quan nhất về PHP MYSQL
 • PHP Nâng Cao

  PHP nâng câo


  Tổng hợp bài viết về PHP nâng cao. Trong những bài viết naft là tập hợp ví dụ cụ thể cho các bạn có thể tham khảo.
 • PHP Framework

  PHP Framework


  PHP framework là một giải pháp tuyệt vời cho các lập trình viên.
 • Cấu trúc cơ bản của một trang web html

  - Như các bạn đã được tìm hiểu ở những bài trước, html thành phần cơ bản của một trang web, nó là cấu trúc tạo nên một trang web, vậy một trang web html bao gồm những thành phần gì. Để biết được điều đó, ở bài viết này chúng ta sẽ đi làm rõ những vấn đề này.
  - Sau đây tôi sẽ đưa cho các bạn cấu trúc của một trang html và chúng ta cùng đi phân tích nhưng thành phần hay những thẻ chính bắt buộc phải có trong một trang html
  <html>
     <head>
       <title></title>
     </head>
     <body>
       NỘI DUNG CHO TOÀN TRANG WEB
     </body>  
  </html>                  
  
  - Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là thẻ html :
                      + Thẻ html là thẻ mở đầu cho bất kỳ một trang web nào, Nó có  thẻ đóng </html> tương ứng và nằm ở vị trí cuối cùng của một trang web
                      + Tiếp theo là thẻ <head>: Thẻ head có thẻ thẻ đóng tương ứng là </head>: Nội dung nằm bên trong thẻ head là các thẻ <title></title>
                      + title là thẻ thể hiện tiêu đề của một trang web. Ngoài ra trong thẻ head còn chưa các thẻ dùng để nhúng code, file CSS và javascript và một số thẻ khác như <meta />...
                      + Kết thúc thẻ head là thẻ body: Thẻ body có thẻ đóng tương ứng là </body>. Thẻ body dùng để chưa toàn bộ nội dung của một trang web, trong thẻ body nội dung có thể là những thẻ html khác hoặc nọi dung có thể là những đoạn text.

   -  Qua bài viết này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về cấu trúc của một trang html từ đó có cái nhìn cụ thể để dễ dàng xây dựng được một trang web bằng html

  Chúc các bạn học tốt.

  ( Create by: Phạm Kỳ Khôi )                                                                                                                                           

Bài viết cùng chủ đề